Biz Kimiz

DNB (Decisions&Behaviors) olarak, 2017 yılından bu yana kendimizi insan karar ve davranışları arkasındaki sırları kavramaya ve bu kavrayış ile insan ve toplumun faydasına araçlar geliştirmeye adamış bulunmaktayız. Şirketimiz; psikometri, sosyometri ve istatistik gibi bilimleri kullanarak yapay zekâ destekli analizler, uygulamalar ve bilimsel araştırmalar yapan bir AR-GE şirketi haline gelmiştir. Firma sadece analiz değil; klinik çalışmalarla, analiz sonucunda ulaşılan sorunların giderilmesi için psikiyatri alanında akademik ve ticari çıktılar üretmektedir.

Bu doğrultuda, DNB Analytics olarak, endüstri, sivil toplum kuruluşları, ortak sağlık güvenlik birimleri, işyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, işçi ve işveren temsilcileri ile pek çok özel ve kamu kuruluşu ile iş birliği içinde olarak, buradan yaratılan sinerji ile makina öğrenmesi ve kompleks sistemler tabanlı, bilimsel gerçekler temeline oturmuş yüksek güvenilir ve geçerlilikte analiz teknikleri, modeller, metodlar ve araçlar geliştirdik, geliştirmekteyiz ve geliştirmeye devam edeceğiz.

İştiraklerimiz