İNSAN KAYNAKLARI

PSİKORİSK ONLİNE

KAZANIMLAR

Sistemimiz içinde bulunan dinamik testler ile personel adaylarının karakteristik özelliklerini, zihinsel ve bedensel yetenekleri ve gelişme süreçlerini öğrenin.

İhtiyaç duyulan personele, sistem içerisinde bulunan yapay zeka destekli psikometrik testleri uygulayarak semptomları tespit edin.

Örgütsel verimlilikte ve iletişimde artış

İş motivasyonu ve iş ortamının kalitesinde artış

Mevcut ve yeni müşteri ihtiyaçlarını karşılamada artış

İş gücü devri ve devamsızlıkta azalma

Çalışanların ve örgütün performansında artış

Yönetim örgütsel hedeflerinin gerçekleşmesinde artış

İşe alımlarda efektif stratejilerin kullanılmasında artış

İşçi ve işveren arasındaki iletişimde artış

Olası Riskleri Ortadan Kaldırın Verimi Arttırın