TESTLER

1949 yılında Raymond Cattell tarafından yayınlanan 16 Faktör Kişilik Envanteri hayattaki gösterdiğimiz davranışlarımızı analiz edip, davranışlarımızın tahminine göre detaylı bilgiler sağlar.